ผู้พัฒนาเว็บไซต์


 

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์
นายอภิชาติ บรรเทาทุกข์ (ครูต้อง)

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 


ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับ (ปวช.): สาขาวิชาการพัฒนาซอฟแวร์
สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
จบการศึกษาระดับ (ปวส.): สาขาวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ 
สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
จบการศึกาษระดับ (ปริญญาตรี): สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ข้อมูลการติดต่อ

Facbook: Apichat Bantaotuk
L
ine ID: manukiku
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 090-8945106